ROLNE

 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Możliwość rozszerzenia ustawowego zakresu ubezpieczenia budynków o dodatkowe ryzyka m.in. zalanie, stłuczenie, przepięcie, dewastacja, koszty poszukiwania przyczyny szkody.

 

OC rolnika

 

Obowiązkowe  i dobrowolne ubezpieczenie upraw

W obowiązkowym ubezpieczeniu upraw od powodzi, suszy, gradu ,przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania i in. rolnik otrzymuje dopłatę do ubezpieczenia z budżetu państwa.

 

Mienie

W gospodarstwie rolnym znajduje się ogrom mienia ruchomego potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa. Czasem  rolnik nie zastanawia się nad tym, co posiada , bo jest to dla niego codziennością. W skład mienia mogą wchodzić:

 • Mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • ziemiopłody,
  • zwierzęta gospodarskie,
  • sprzęt rolniczy,
  • materiały i zapasy.
 • Ruchomości domowe

 

NNW rolników

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby posiadające gospodarstwo rolne, osoby zamieszkujące pod tym samym adresem oraz osoby pracujące w tym gospodarstwie rolnym.

 • Ubezpieczenie obejmuje np.:
  • obrażania ciała w skutek nieszczęśliwego wypadku
  • śmierć ubezpieczonego
  • pobyt w szpitalu…..

 

AgroCasco

Ubezpieczenie obejmuje szkody w sprzęcie rolniczym  i maszynach powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego .