DOM i MIESZKANIE

 

MIESZKANIE / DOM
 • Ubezpieczenie domu, mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w sytuacji:
  • zdarzeń losowych,
  • powodzi,
  • huraganu,
  • zalania,
  • pozostałe zdarzenia zgodne z OWU,
  • a także za dodatkową opłatą z tytułu dewastacji, wandalizmu.

 

DOM W BUDOWIE

 Inwestycja w dom - to także jego ubezpieczenie m.in. od zdarzeń losowych, dewastacji.

 

DOMEK LETNISKOWY

Budynek przeznaczony na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo.

 • Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe m.in. z tytułu:
  • pożaru,
  • powodzi,
  • deszczu nawalnego,
  • gradu,
  • uderzenia pioruna,
  • pozostałe zdarzenia zgodne z OWU.

 

MIENIE  RUCHOME
 • od zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem, rabunku,
 • mienie służbowe,
 • również mienie w torebkach.

 

ASSISTANCE
 • naprawa sprzętu AGD, RTV,PC,
 • interwencja specjalisty,
 • w niektórych sytuacjach wizyta lekarska
 • oraz za dodatkową opłatą m.in. dostarczenie leków, transport medyczny, opieka nad dziećmi, opieka nad zwierzętami ……

 

OC w życiu prywatnym
Mając to ubezpieczenie nie będziesz się obawiać:
 • nieodśnieżonego chodnika,
 • ugryzienia sąsiada przez Twojego psa,
 • uszkodzenia  cudzej  rzeczy przez Twoje dziecko.

 

GARAŻE, BUDOWLE, OGRODZENIA, NAGROBKI

 

SZYBY, KOLEKTORY SŁONECZNE
 • stłuczenie
 • rozbicie
 • pęknięcie
 • demontaż i montaż rusztowań
ROWER
 • CASCO-KRADZIEŻ
  Ubezpieczeniem jest objęty rower, bagaż, przyczepka rowerowa.
 • OC ROWERZYSTY
  Obejmuje szkody osobowe lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim podczas obowiązywania polisy.
 • NNW
  Uszkodzenie ciała rowerzysty.
Masz długoletnią kontynuację, nie martw się honorujemy zniżki za bezszkodowość z innych towarzystw.
Posiadamy  pełnomocnictwo do wystawiania cesji.